STF Verksamhetsberättelse 1892

Verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1892 för Svenska Teknologföreningen, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, Allmänna afdelningen, nr 13 den 1 april 1893, sid. 2-3. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, inbundet årsband 1893.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/146
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:25

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973