STF Verksamhetsberättelse 1891

Verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1891 för Svenska Teknologföreningen, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, häfte 4 1892 sid. 102-106 i inbundet band år 1891. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Datering:1891
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/145
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719
Arkivägare:Sveriges Ingenjörer
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:25

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973