STF Verksamhetsberättelse 1891

Verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1891 för Svenska Teknologföreningen, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, häfte 4 1892 sid. 102-106 i inbundet band år 1891. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/145
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:25

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973