STF Verksamhetsberättelse 1890

Verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1890 för Svenska Teknologföreningen, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, häfte 3 1891 sid. 39-41 i inbundet band år 1891. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Datering:1890
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/144
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719
Arkivägare:Sveriges Ingenjörer
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:24

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973