STF Verksamhetsberättelse 1871

Verksamhetsberättelse/årsberättelse 1871-72 (2 mars- 2 mars). ”Berättelse vid föreningen T.Is elfte årshögtid, den 2 mars 1872”. Tryck 1872. Föreningen T.Is årsberättelse, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, ur inbundet band: ”Föreningen T.I, Stadgar, årsberättelse, förteckning öfver föreningens ledamöter 1865-1878”. Valda sidor 1 (framsida) - 5 (Innehåller ledamotsförteckning, ej skannad). Föreningen bytte 1888 namn till STF.

Datering:1871-03-02 -- 1872-03-02
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/126
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719
Arkivägare:Sveriges Ingenjörer
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:07

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973