STF Verksamhetsberättelse 1889, utdrag

Verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse, endast utdrag år 1889, Svenska Teknologföreningen, STF. Utdrag återgivet i Teknisk Tidskrift, 1890 Häfte 2 och 3 sid. 41-42 i inbundet band år 1890. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Datering:1889
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/143
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719
Arkivägare:Sveriges Ingenjörer
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:23

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973