STF Verksamhetsberättelse 1888

Verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse, utdrag år 1888, Svenska Teknologföreningen, STF. Utdrag återgivet i Teknisk Tidskrift, 1889, sid. 64-66 i inbundet band år 1889. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Datering:1888
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/142
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719
Arkivägare:Sveriges Ingenjörer
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:22

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973