STF Verksamhetsberättelse 1887, utdrag

Verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse, endast utdrag år 1887, Teknologföreningen i Stockholm (senare STF). Utdrag återgivet i Teknisk Tidskrift, 1888 sid.51 häftena 2 till 3 i inbundet band år 1888. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Datering:1887
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/141
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719
Arkivägare:Sveriges Ingenjörer
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:21

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973