STF Verksamhetsberättelse 1886, utdrag

Verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse, endast utdrag år 1886, Teknologföreningen i Stockholm (senare STF). Utdrag återgivet i Teknisk Tidskrift, 1887 sid.108 i inbundet band år 1887. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Datering:1886
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/140
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719
Arkivägare:Sveriges Ingenjörer
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:20

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973