STF Verksamhetsberättelse 1884, sammandrag

Verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse, sammandrag år 1884, Teknologföreningen (T.I.) i Stockholm (senare STF). Sammandrag återgivet i Teknisk Tidskrift, häfte 2o3 1885 sid. 56-57 i inbundet band år 1885. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Datering:1884
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/138
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719
Arkivägare:Sveriges Ingenjörer
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:18

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973