STF Verksamhetsberättelse 1882

Verksamhetsberättelse/årsberättelse 1882-83 (2 mars- 2 mars) ”Årsberättelse afgifven inför Teknologföreningen (T.I.) i Stockholm vid dess tjugoandra årshögtid, den 2 mars 1883”. Tryck 1883. Teknologföreningen (T.I.) i Stockholm (senare STF) årsberättelse, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, ur inbundet band: Teknologföreningen ( T.I,) i Stockholm Stadgar och årsberättelser 1878-1886. Samtliga sidor: 1 (framsida) – 11. (Härefter följer ledamotsförteckning, ej skannad.)

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/136
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:16

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973