STF Verksamhetsberättelse 1881

Verksamhetsberättelse/årsberättelse 1881-82 (2 mars- 2 mars) ”Årsberättelse afgifven inför Teknologföreningen (T.I.) i Stockholm vid dess tjugförsta årshögtid, den 2 mars 1882. Tryck 1882”. Teknologföreningen (T.I.) i Stockholm (senare STF) årsberättelse, även räkenskaper. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, ur inbundet band: Teknologföreningen ( T.I,) i Stockholm Stadgar och årsberättelser 1878-1886. Samtliga sidor: 1 (framsida) – 11. (Härefter följer ledamotsförteckning, ej skannad.)

Datering:1881-03-02 -- 1882-03-02
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/135
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719
Arkivägare:Sveriges Ingenjörer
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:14

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973