STF Verksamhetsberättelse 1972

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse 1972, ur Teknisk Tidskrift nr 9 1973, sid 37-40. Ej räkenskaper. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/235
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 09:59

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973