STF Verksamhetsberättelse 1870, med historik

Verksamhetsberättelse/årsberättelse 1870-71 (2 mars- 2 mars). ”Berättelse vid föreningen T.Is tionde årshögtid, den 2 mars 1871”. Tryck 1871. Föreningen T.Is årsberättelse, redogörelse föreningens räkenskaper ingår samt historik över föreningens första 10 år (1861-1871). STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, ur inbundet band: ”Föreningen T.I, Stadgar, årsberättelse, förteckning öfver föreningens ledamöter 1865-1878”. Valda sidor: (framsida) 1 -13. Innehåller ledamotsförteckning, ej skannad. Föreningen bytte 1888 namn till STF.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/125
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-11-13 23:07

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973