CF Stadgar förslag 1953

”Förslag till stadgar för Sveriges Civilingenjörsförbund”. Maskinskrivet dokument, daterat 1953-09-30 IE.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/122
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-20 08:50

Originalhandlingar - CF stadgar