CF Interimsstyrelseprotokoll 1973

CF-STF Interimsstyrelseprotokoll 1973: ”Protokoll fört vid sammanträde med Interimsstyrelsen för CF-STF den 4 december 1973 i Ingenjörshuset”. Sid 171-172 i inbundet band ”CF 1973. (Interimsstyrelse är en tillfällig styrelse som tillsatts under en kortare tid)

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/119
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-20 08:42

Originalhandlingar - CF protokoll