CF Styrelseprotokoll nr 10/1973

CF styrelseprotokoll nr 10 1973 där styrelsen beslutar att uppdra åt presidiet att träffa ett fusionsavtal mellan CF och STF: ”Protokoll fört vid sammanträde nr 10/1973 med Sveriges Civilingenjörsförbunds styrelse tisdagen den 4 december i Ingenjörshuset”. Sid 46-49 i inbundet band ”CF 1973”.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/118
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-20 08:41

Originalhandlingar - CF protokoll