CF Fullmäktigeprotokoll nr 3/1973

CF fullmäktigeprotokoll 1973 då CF:s fullmäktige tar beslut att godkänna fusionen med STF att träda i kraft från årsskiftet 1973/1974: ”Protokoll fört vid sammanträde nr 3/73 med Sveriges Civilingenjörsförbunds fullmäktige tisdagen den 23 oktober i ingenjörshuset”. Sid 125-131 i inbundet band ”CF 1973”.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/117
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-20 08:41

Originalhandlingar - CF protokoll