CF Fullmäktigeprotokoll nr 1/1974

Sveriges Civilingenjörsförbund CF-STF första fullmäktigeprotokoll 1974 efter fusion CF-STF: ”Protokoll fört vid sammanträde nr 1/74 med CF-STF fullmäktige torsdagen den 7 mars i Ingenjörshuset”. Sid 1-8 i inbundet band ”CF-STF 1974”.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/115
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-20 08:40

Originalhandlingar - CF protokoll