CF:s första protokoll, styrelseprotokoll nr 1/1954

Första protokoll CF:s bildande: ”Protokoll för vid sammanträde nr 1/54 med styrelsen för Sveriges Civilingenjörsförbund den 28 juni 1954 på Svenska Teknologföreningen”. Sid 5-6 i inbundet band ”CF 1954”.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/113
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-20 08:38

Originalhandlingar - CF protokoll