CF Verksamhetsberättelse 1954

”Berättelse angående Sveriges Civilingenjörsförbunds verksamhet under år 1954”. Första verksamhetsberättelsen från CF, som grundandes år 1954. Som bilaga i protokollserie A1a, volym 1, inbundet protokollband ”CF 1954”, sid 100-107.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/106
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-18 14:44

Originalhandlingar - CF verksamhetsberättelser