Digitalt arkivmaterial

Dessa tjänster är tilläggstjänster och ingår inte i grundavgiften.

Enklare formatkonvertering av levererat digitalt arkivmaterial kan göras av TAM-Arkiv. Exempelvis konvertering från instabila filformat till filformat som fungerar för långtidsarkivering.

För att förbättra möjligheten att bevara levererat digitalt arkivmaterial så kan TAM-Arkiv överföra materialet till en filserver. Material som finns på filserver säkerhetskopieras. Däremot ingår inte formatkonvertering eller vård om inte detta är överenskommet. Löpande vård och kontrolläsning av levererat digitalt arkivmaterial på filserver är ännu en tilläggstjänst som TAM-Arkiv kan bistå med.

TAM-Arkiv har utrustning för att digitalisera mindre bestånd av analoga ljudband (Endast C-format) och analoga videokassetter (Endast VHS-format).

TAM-Arkiv utför även på uppdrag inskanning av fotografier och registrering av inscannade foton i bilddatabasen Pictor.