Arkivtjänster

TAM-Arkivs medlemmar får tillgång till ett antal arkivtjänster som delas in i grund- och tilläggstjänster.

Arkivtjänsterna rör en mängd olika områden, t.ex. arkivredovisning, arkivvård, återsökning, rådgivning, utbildning, arbete för forskningsfrämjande samt samverkan och omvärldsbevakning. 

Alla medlemmar får tillgång till grundtjänsterna, vilka ingår i den fasta medlemsavgiften. Tilläggstjänster kan beställas av TAM-Arkiv och betalas i form av rörliga medlemsavgifter.

 

Mer information: