Arkiv och samlingar

TAM-Arkiv är ett öppet arkiv inom den enskilda arkivsektorn. Här finns 7000 hyll­meter med 750 olika arkivbildares handlingar från 1800-talets mitt fram till idag.

 Johan Taubert

Arkivbeståndet

Vid TAM-Arkiv förvaras arkiven från olika fackliga akademiker- och tjänstemanna­orga­nisationer, samt yrkes- och intresseföreningar. Personarkiv från ledande företrädare i de svenska tjänstemanna- och akademikerrörelserna finns också här. Förutom rikstäckande organisationer förvaras i arkivet också ett stort antal arkiv från lokala/regionala föreningar och sammanslutningar inom Stockholms län. TAM-Arkiv förvarar över 750 olika arkiv från första hälften av 1800-talet till idag. Arkivmaterialet är, med ett fåtal undantag, tillgängligt för forskning.

I arkiven som förvaras på TAM-Arkiv finns handlingar som berättar om facklig verksamhet och professioner. Förutom dokumentation i form av skrift (t.ex. protokoll, korrespondens, verksamhetsberättelser och boksamlingar) finns även fotografier, filmer, ljud, trycksaker, samt ett mindre antal föremål.

Sök i arkiven

Sök i arkivförteckningarna på nätet (extern länk) eller läs mer om hur man söker i en arkivförteckning.

Information för besökare och allmänhet

Läs mer under Forskarservice. Arkivet är öppet för forskare, studerande och allmänhet.

Information för TAM-Arkivs medlemsorganisationer

Här finns information om våra tjänster för medlemsorganisationer, samt guider, handledning och råd.

Öppettider

September - maj
Mån-fre: 9.00-16.30

Juni - augusti
Mån-tors: 9.00-16.00
Fre: 9.00-15.00

Lunch 11.30-12.30