TCO:s tidslinje

På tidslinjen nedan kan du läsa mer om de frågor som TCO varit engagerade i. Sedan starten har organisationen också genomgått både större och mindre omorganisationer och förändringar, vilka är markerade på vänster sida av tidslinjen. Du kan också läsa en sammanfattande historik om TCO:s historia, biografier för TCO:s ordföranden, och om TCO:s kärnfrågor.

 

        .      
        .   2012
        .   2007 Facketförändras.nu
OFR 1995            
      .   1994 Ny pensionsreform
TCO-OF 1991     .      
TAM 1984            
      .   1982 Löntagarfonderna
          1981 Kärnkraftsfrågan
      .   1980 Marginalskatterna
1976     .    
PTK 1973     .     70-talet: Ändringar i arbetslivsvillkoren
      .    
TCO-S
 
1967     .    
        .   1960 Allmän tilläggspension
        .   1957
      .      
TCO
      .   1947 Företagsnämndsavtalet SAF-TCO
1944     .      
      .    
T.C.O.  1937     .    
TBV 1935          
Daco 1931     .    
               

 


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

En glansfull framtid - Ur TCO:s historia 1944-2010 är skriven av tidigare TCO-medarbetaren Uno Westerlund. I boken analyseras tjänste­manna­rörelsen och TCO:s roll i samhället. → Läs mer