Förslag till ny a-kassa

Under 2012 presenterade TCO ett nytt förslag till arbetslöshetsförsäkring.

Huvudpunkterna till TCO:s förslag en ny allmän arbetslöshetsförsäkring var:

  1. Höj inkomsttaket till ca 27 000 kronor i månaden.
  2. Sänk a-kasseavgiften till högst 150 kronor i månaden.
  3. Dela försäkringen i en allmän och en frivillig del. Låt samtliga arbetslösa som trätt in på arbetsmarknaden få rätt till grundersättning i arbetslöshetsförsäkringen, inför ett studerandevillkor och ha en fortsatt frivillig anslutning till a-kassa för alla som vill försäkra mer av sin inkomst. 

Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.