TCO:s kärnfrågor

TCO har ett starkt samhällspolitiskt engagemang som går ut på att bevaka och värna TCO-gruppernas intressen.

TCO arbetar med t.ex. arbetsrätt, utbildningspolitik, ekonomi, välfärd, jämställdhet och internationella frågor. Det kan till exempel handla om att bevaka medlemmarnas rätt till tjänstepension, se till så att medlemmarna inte missgynnas i skatte- och trygghetssystemen, eller se till så att villkoren på arbetsmarknaden utvecklas. 

Kärnfrågorna

Rubrikerna till länkarna nedan bygger på de kapitel i Uno Westerlunds bok som finns i avsnittet om TCO:s kärnfrågor.


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.