Facketförändras.nu

Facketförändras.nu lanserades i slutet av 2007 med åtta dokumentära filmer. Filmerna ställde öppna frågor om hur livet och arbetslivet ska se ut. Bakom facketförändras.nu står alla 15 fackförbund inom TCO. Man arbetar tillsammans för att utveckla och lyfta fram värdet av att vara med i facket.

http://www.facketforandras.nu/


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.