Lägre bankränta

TCO kommer att erbjuda billiga bostadslån. Det ska träda i kraft i början av mars 2013 för de förbund som väljer att teckna avtal med SEB. För medlemmar i TCO-förbund innebär det en möjlighet att teckna förmånliga bostadslån i SEB och därmed få pengar över till annnat.


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.