I Svenska Läkaresällskapets arkiv

I Svenska Läkaresällskapets arkiv på TAM-Arkiv ingår ett antal volymer med historiska fotografier. De här vackra sekelskiftesfotografierna visar interiörer från Läkaresällskapets lokaler i Stockholm, först på Jakobgatan 19, sedan i de nya lokalerna på Klara Östra Kyrkogata 10, där man fortfarande finns. Klicka på bilderna för större galleri.

Valda arkivdokument

Några valda dokument ur arkivet ger en bild av Svenska Läkaresällskapets omfattande och varierande verksamhetsområden.

Remissyttrandet från 1968 angående Intersexuellas könstillhörighet känns aktuellt idag och kan förefalla framsynt för sin tid.


Under sektionen UTSTÄLLNING väljer TAM-Arkiv ut intressanta dokument och fotografier ur våra medlemmars historiska arkiv. Urvalet sker fritt och varierat och är inte nödvändigtvis representativt för den enskilda arkivbildarens många områden.