Med källorna till Polisförbundets historia

I slutet av 1800-talet var en normal arbetsvecka 80 timmar för en konstapel. Svenska Polisförbundet bildades 1903 och organiserar idag de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige samt polisstudenter. Källorna till Polisförbundets historia finns hos TAM-Arkiv.

Svenska Polisförbundet (SPF) bildades den 7 augusti 1903. Vid den tiden fanns det redan några lokala polisföreningar som hade bildats i landet vid och efter sekelskiftet, bland annat i Landskrona 1898, Göteborg 1901 och Stockholm 1903. Redan 1902 hade en annan riksorganisation för polismän bildats med namnet Sveriges Polismannaförbund. Den begränsade sin verksamhet till mindre städer och landsbygden och upphörde 1906 då medlemmarna gick över till Svenska Polisförbundet.

→ Läs mer


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Arkivet

Polisförbundet har ett stort arkiv som är ordnat och förtecknat och ger en god bild av polismannens, polisväsendets och förbundets historia. Även handlingar från förbundets första decennier finns välbevarade.

Utställning

Vi har valt ut några historiska dokument och fotografier till en liten digital utställning.

Samarbete med TAM-Arkiv

Exempel på områden som Polisförbundet och TAM-Arkiv samarbetat kring:
  • Arkivförteckning
  • Informationsstruktur
  • Yrkesminnesinsamling
→ TAM-Arkivs arkivtjänster

Polisförbundet idag

Polisförbundet organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige, samt studenter vid polisutbildningarna. Förbundet har cirka 20 000 aktiva medlemmar, 1 200 förtroendevalda och 25 anställda.
polisforbundet.se