Skrifter utgivna av Svenska Teknologföreningen

Josabeth Leidi, arkivarie TAM-Arkiv

Kylskåp för hushållsbehov enligt Platen-Munters' system.
Kylskåp för hushållsbehov enligt Platen-Munters' system, 1925. Samma som STF publicerade von Platen och Munters avhandling fick Electrolux rättigheterna att börja tillverka kylskåpen.

I serien "Skrifter utgivna av Svenska Teknologföreningen" publicerade Svenska Teknologföreningen vetenskapliga texter och föredrag. Nr 1 i denna serie är Baltzar von Platen och Carl G Munters avhandling ”Om alstring av kyla” som belönades med Svenska Teknologföreningens Polhemsmedalj 1925. Polhemspriset delas ännu idag ut av Sveriges Ingenjörer ”för teknisk innovation på hög nivå eller för genialisk lösning av ett tekniskt problem”.

STF:s skriftserie hittar man i arkivförteckningen under seriesignum B1e. 

I högerspalten finns ett digitaliserat exemplar av nr 1"Om alstring av kyla" och ett bildgalleri med framsidor ur skriftserien. 


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Originalhandlingar - Skrifter utgivna av STF

STF:s skrift Nr 1. Om Alstring av kyla.

Här kan du läsa nr 1 ur STF skriftserie. Det är Baltzar von Platen och Carl G Munters avhandling ”Om alstring av kyla”  från 1925. Platen och Munters uppfann kylskåpet för hemmabruk. Se också bildgalleriet med ett urval framsidor ur serien:

BILDGALLERI [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [14] [15]