STF Handböcker

Josabeth Leidi, arkivarie TAM-Arkiv

STF tog fram och gav ut en rad tekniska normer. Dessa normer publicerades i serien "Svenska Teknologföreningens Handböcker" mellan 1891-1958  (enstaka nya upplagor kom ut fram till 1967). Svenska Teknologföreningens Handböcker har tryckts i en serie numrerad 1-79 (I-L och sedan 51-79). Vissa av de handböcker som ingår i serien är så kallade SEN-normer, "Svenska Elektrotekniska Normer". Dessa har förutom numreringen i handboksserien även fått en ytterligare SEN-numrering: SEN 0-SEN 33.

I högerspalten finns bland annat exempel på förteckningar över serien samt ett bildgalleri med framsidor från handböckerna.

De handböcker som ingår i STF:s förtecknade arkiv har förtecknats under de två serierna B1c (SEN-normer) och B1d. I serierna finns vissa luckor. De allra första handböckerna (nr 1-10 i första utgåvor) från 1891-1909 ingår i den del av STF:s arkiv som ännu är oförtecknad.


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Originalhandlingar - STF Handböcker

Preview of file STF_B1d_STF_Handbok_01_Informationsaffisch.pdf at http://www.ingenjorshistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/18df2ae1-5877-4cbc-8998-94b2073b90eb with style doc is not available.

I Svenska Teknologföreningens Handböcker publicerades 1891-1958 de normer som föreningen tagit fram. För dig som är intresserad att veta mer - se gärna nr 1 från 1891 där bakgrunden till handboksserien beskrivs i förordet (sid 1-11 med framsida, titelblad, förord och inledning har skannats).

Här finns också två förteckningar över STF Handböcker (ej kompletta), ett bildgalleri med några framsidor ur serien och en informationsaffisch med regler för arbetstransmissioner som följde handbok nr 1 (andraupplagan 1919).

BILDGALLERI [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]