Greta Woxén

Maja Fjaestad, teknikhistoriker KTH

Greta Westerberg  arbetade på Svenska elektricitetsföreningens statistiska avdelning i tre år innan hon gifte sig med Ragnar Woxén, sedermera professor och rektor på KTH. Greta blev hemmafru med fem barn, men återvände till ämnesområdet som lärarinna i matematik, kemi och fysik efter att ha skilt sig från Ragnar.

Ragnar Woxén var som rektor inte särskilt entusiastisk över kvinnliga teknologer, trots hans frus status som pionjär på området. ”Ni kostar bara staten pengar genom att ta upp platser på denna dyra utbildning, för att sedan gå och gifta er” lär han ha sagt till Harriet Ryd i Kvinnliga Teknologföreningen i slutet av 1940-talet. Det låg något i hans uttalande, eftersom frånvaro av barnpassning och konservativa samhällsnormer ofta hindrade gifta kvinnor från att arbeta. Men Harriet Ryd nöjde sig inte med svaret, utan gjorde en enkät bland utexaminerade kvinnliga ingenjörer och fann att hela 93 % faktiskt använde sina yrkeskunskaper. Senare började också Greta och Ragnars dotter på KTH vid Teknisk Fysik.


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Greta Woxén - medlem i STF

Preview of file webb_Blandaren_1927.pdf at http://www.ingenjorshistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/19236e2a-4704-4ee4-97a5-784c3723ec34 with style doc is not available.

Greta Woxén var medlem i Svenska Teknologföreningen en kortare period. I Svenska Teknologföreningen 1861-1936 Biografier, del II (från 1937) finns kortfattade biografiska texter om både Greta Woxén och Vera Sandberg. Nedan kan du öppna och läsa texten om Woxén - tyvärr finns inget foto till texten.

Som bifogad fil finns också den teckande serien "En dag som kvinnlig teknolog och som manlig". Serien, hämtad ur tidskriften Blandaren från 1927, ger en bild av den kvinnosyn som kunde möta kvinnliga studenter. Greta Woxén gick på KTH när serien publicerades. Samma år startade hon Kvinnliga Teknologers Sammanslutning på KTH.

Under avdelning Arkivet och rubriken Medlemsmatriklar (under Svenska Teknologföreningens arkiv) finns flera digitaliserade exempel ur STF:s medlemsförteckningar.