CF Verksamhetsberättelser

Josabeth Leidi, arkivarie TAM-Arkiv

Verksamhetsberättelsen är en skriftlig beskrivning av en organisations verksamhet under en avgränsad period. Den kan ofta ha formen av/kallas styrelsens berättelse eller årsberättelse. Just verksamhetsberättelsen som arkivkälla kan fungera som en utmärkt startpunkt för den som vill veta mer om en organisation.

”Det gamla” CF startade sin verksamhet 1954 och vi har valt att digitalisera ett urval verksamhetsberättelser i 10-års intervaller från detta år. År 1974 tillkom Sveriges Civilingenjörsförbund i ny organisation – då under namnet Sveriges Civilingenjörsförbund CF-STF – genom en fusion mellan CF och Svenska Teknologföreningen (STF). I högerspalten kan du läsa CF:s verksamhetsberättelser för åren 1954, 1964, 1974, 1984 samt 1994.

Verksamhetsberättelser för tiden 1953-1999 (med luckor vissa år) återfinns i Sveriges Ingenjörers arkivförteckning under serie B1. Verksamhetsberättelser ingår även i protokollserie A1a.


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Originalhandlingar - CF verksamhetsberättelser

Preview of file webb_713_CF_Verksamhetsberattelse_1954_713_A1_1.pdf at http://www.ingenjorshistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/8e02e241-a168-4670-837b-83769328cf89 with style doc is not available.

Här kan du läsa Sveriges Civilingenjörsförbunds, CF:s, verksamhetsberättelser för åren 1954, 1964, 1974, 1984 samt 1994. ”Det gamla” CF startade sin verksamhet 1954. 1974 tillkom CF i ny organisation (genom en fusion mellan CF och Svenska Teknologföreningen, STF) under namnet Sveriges Civilingenjörsförbund CF-STF.

Verksamhetsberättelsen är en skriftlig beskrivning över en organisations verksamhet under en avgränsad period.