I Finansförbundets arkiv

Fotografier


Sundsvalls Enskilda Bank Huvudkontoret 1921.

Bildgalleri [1] [2] [3] [3]

Fotografier från Finansförbundets arkiv (Svenska Bankmannaföreningen)


Under sektionen UTSTÄLLNING väljer TAM-Arkiv ut intressanta dokument och fotografier ur våra medlemmars historiska arkiv. Urvalet sker fritt och varierat och är inte nödvändigtvis representativt för den enskilda arkivbildarens många områden.

Tidskriften Bankvärlden

Preview of file w_TAM-Arkiv_Finansforbundet_0006_9_B3_Sbmf_Bankvarlden_1-1911_1911-01-20.pdf at http://www.ingenjorshistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/13755e21-6878-4744-b4e4-ad9ec4b564cf with style doc is not available.

Svenska Bankmannaföreningens tidskrift. Läs Bankvärlden nr 1 1911.Omslag och meny från dedikerat "privatnummer" 1919.