I Civilekonomernas arkiv

Ekonomexamen

Vid en utbildningsreform 1943 infördes vid Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskolan i Göteborg ekonomexamen, vilken berättigade till titeln civilekonom. Denna examensbenämning infördes i samband med en förlängning av ekonomutbildningen till tre år, från ursprungliga två år, då den äldre examensbenämningen ekonomisk examen infördes 1909. Titeln civilekonom kom därefter att avse personer med examen i företagsekonomiska eller nationalekonomiska ämnen i Sverige. Idag utfärdas civilekonomexamen av ett flertal lärosäten som ger magisterexamen i ekonomi. Källa: Wikipedia: Civilekonom

Bilderna kommer från Stockholmskällan, Stockholms stadsmuseum. Bild 1. Föreläsningssal på Handelshögskolan vid Brunkebergstorg 2, år 1911. Den första läraren i kommers, Ernst Walb, rekryterades från Königsberg och undervisade uteslutande på tyska. Bildkälla: Stockholmskällan Licens CC BY-NC-SA Bild 2. Läsesal på Handelshögskolan vid Brunkebergstorg 2, år 1911. Bildkälla: Stockholmskällan Licens CC BY-NC-SA Bildtexterna enligt Wikipedia: Handelshögskolan i Stockholm.

Arkivdokument

Föreningen Sveriges Taxeringsrevisorers var Civilekonomernas föregångare. Här invid kan man läsa deras stadgar från bildandet. Läs mer om bildandet under Historia

Civilekonomernas Riksförbund, CR började ge ut Tidningen CivilekonomNytt 1983, till en början gemensamt med Civilingenjörsförbundet, CF. En både ekonom-specifik och allmän tidsbild från 1980-talet fås genom det första numret. Samlade årgångar av organisationstidningar kompletterar arkiven , utan att vara egentliga arkivhandlingar.


Under sektionen UTSTÄLLNING väljer TAM-Arkiv ut intressanta dokument och fotografier ur våra medlemmars historiska arkiv. Urvalet sker fritt och varierat och är inte nödvändigtvis representativt för den enskilda arkivbildarens många områden.

Civilekonomnytt

Preview of file w_TAM-Arkiv_Civilekonomerna_0005_651_B3-1_Civilekonomnytt_1-83_1983-01.pdf at http://www.ingenjorshistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/b7b0c215-98a0-473d-b851-431573af4416 with style doc is not available.

Det allra första numret av Civilekono­mernas Riksförbunds tidning från 1983 ger en tidsbild.